Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 36-5 )-

noemde hebben zij nodig , en kunnen 'ér ook wel mede volftaah.

Des morgens ten 6 uuren gaan zij aan den arbeid, komen ten J twaalf uuren te huis; gaan ten § twee weder te werk, en fcheiden 'savonds ten 6 uuren uit; hebbende den overigen tijd voor zich zeiven, en behoevende alsdan niets meer voor hunne Meefters te doen. De Zondagen hebben zij ook geheel en al voor zich, ten zij in de Koffij-pluk, of bij 't Suikermaalen, wanneer de omftandigheden zomtijds vorderen, om over Zondag en al heen te werken ,• doch waartegen hun vcrvolgends, den eerften dag de beste, dat zulks gefchieden kan, de overgewerkte Zondag vergoed wordt , door hun een anderen vrijen dag in de plaats te geven.

Zij woonen op de Plantagien in Negerhuizen , die in verfcheiden vertrekken zijn verdeeld , doorgaands van 12 tot 14 voet in 't vierkant, waarin gemeenlijk twee huishoudens hun verblijf hebben; terwijl van de ongetrouwden 6 of 8perzoonenbij elkander woonen.

Aan 't Fort of op de plaats , zijn zij of huisflaaven , en hebben het dan oneindig gemaklijker, dan onze Europeefche dienstboden , dewijl ten minfte vier hunner het werk van één hier te land doen , of worden, gelijk daglooners, tot allerieien arbeid verhuurd, als fjouwers, timmerlieden, metzelaars, kleermaakers enz., welke onderfcheiden ambagten de Meefters diengeen laten leeren, in wien zij vernuft befpeuren.— Voords worden zij alsdan op een gemaa-tigd weekgeld gefteld, waarvan zij doorgaands kunnen Aa 5 over-

Sluiten