Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

—( 367 )—

zoo veele flaagen om het onderlijf worden gegeven , als de Meester beveelt, moetende bij ieder flag den Meester daarvoor bedanken, hetgeen de meeften hunner ook met veel gratie doen , naamlijk, wanneerzij begrijpen , dat de ftraf rechtmaatig, en eveureedig met hunne misdaad is ; want zij weten naauwkeurig, welke ftraf op ieder vergrijping ftaat: zodat, wilde men, uit een verkeerd medelijden , wanneer zij , bij voorbeeld , 25 flagen verdiend hadden , hun 20 , of uit wreedheid 30 geven', men in beide gevallen even kwaalijk zoude doen , en hun oorzaak tot meerder vergrijpingen of weerwraak geven, waarin zij beiden niet nalatig zouden zijn. Onwilligen of boosaardigen worden aan een paal opgehijst, met gewicht aan hunne voeten , en alzoo geftraft.

Ziet daar, waarde Hoorders! de op mij genomen taak met uwe aandacht, zoo kort, klaar en eenvoudig, als mij immer mogelijk was, afgehandeld.— Laat mij nu, ten flotte, een en ander uit het voorgefielde eens onpartijdig toetzen, en dan aan uwe onbevooroordeelde beflisfing overlaten, in hoe verre het mij gelukt zal zijn , het in mijne vooraffpraak gefielde te hebben betoogd; dat deze handel geoorloofd zij; dat hij niet kan of mag nagelaaten worden , en dus zij, die denzelven drijven , geenszins allen, als onmenfchen te befchouwen zijn; en eindelijk, dat hec woord Slaavernij, ten opzicht der Afrikaanfiche Slaaven in onze Colonien, eigenlijk, veel harder luidt', dan derzelver aard indedaad is.

Dat een redenaar zijn onderwerp, onpartijdig, zowel van de goede, als kwaade zijde befchouwen, 1 en

Sluiten