Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 36> )-

hunner overwinnaaren, op de allerë'llendigite wijze te worden om hals gebragt, waarvan de reisbefchrijvers ons eene menigte van voorbeelden opgeven. Dit, wel is waar, geloof ik niet, dat thands zoo veel, als wel voorheen gebeurt ; maar zodde niet wel de hoop van gewin, en de nuttigheid, zo wel als het aangenaame en onontbeerlijke der, aan deze Volken uit Europa toegevoerd wordende, goederen, daarvan eene groote reden zijn? — en zouden zij, indien deze vaart en handel bij alle Europeaanen wierd geftaakt, door hunne flerke voordteeling, (dewijl 'er, volgends het getuigenis van meer dan één Reisbefchrijver, Mannen zijn, die Vaders van 200 en meer Kinderen zijn) en daaruit voordvloeiende behoefte en gebrek , niet wel ligt wederom tot deze gruuwzaame gewoonten te gereeder kunnen overflaan?

,, Ja, maar deze menfchen worden evenwel ven hunne Naasfbeftaanden en Vrienden afgefcheurd , en in een vreemd Land overgebragt , zonder dezelven, meestal, immer weder te zien!" Dit is waar; maar aan het eerfte hebben onze handelaaren geen deel, en 't is niet zonder voorbeelden, zo als ik mede heb getoond, dat, uit deze zelfde vervoering, wel eens de heugelijkfte gebeurdtenisfen zijn voordgevloeid. En het zijn deze en zoortgelijke gevallen, die dusdanige ongelukkigen dan op het aangenaamst doen ondervinden het groote onderfcheid, dat 'er is tusfchen hunne tegenswoordige en voorleeden flaavernij, ja, hen in verrukking doet zeggen, 't geen mede niet zelden gebeurt, dat zij thands vrije lieden zijn,

in

Sluiten