Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■*"■( 373 )—

zijn goed aanfpteken , om Dodtor of Chirurgijn enz. te betaalen; ja, kan die zomtijds niet eens bekomen, terwijl zijne arme Vrouw en Kinderen van ellende verkwijnen. De flaaf, daartegen , zorgt in deze gevallen voor niets; huislijk verblijf, kost, kleederen, medicijnen, alles gewordt hem en zijn huisgezin, zonder eenige bekrompenheid , hoe lang zijn ongemak of ziekte ook duure. — Beiden hebben zij den Zondag ten rustdag 5 dien de Slaaf niet viert, en dus, is hij' niet lui, door zijnen arbeid en vernuft, nuttig befteeden kan , en, zoo doende, nog al iets overwinnen, om zich mede te vermaaken, of voor kleeding, fpijs, drank, of fieraaden te doen dienen 5' ja, het zal veelen bijna ongelooflijk voorkomen , dat 'er verfcheiden Slaaven zijn , die zeiven wederom flaaven hebben, welken zij voor zich laten arbeiden ; daar het niet vreemd is, Slaaven aantetreffen, die eenige duizcnde guldens bezitten, en zeker» Slaavin in Suriname voor weinige jaaren geftorven is, die tusfefien de 40 en 5oduizend guldens naliet, waarvan zij haaren Heer Cdie zich, de zaak ftrik genomen, alles had kunnen toeëigenen) aoduizend guldens had gemaakt, en 't overige onder haare Medeflaaven en Slaavinnen op die Plantagie, als anders, gelegateerd: indien zij het nu in hunnen ftaat zoo ellendig hadden, als men zich verbeeldt, zouden dan dezulken zich zeiven , of door anderen niet laten vrijkaopen? En is dus mijn geftelde wel zoo verre buiten de waarheid? —„ Dit is wel," zal men Zeggen, „ voor zoo verre zij goede Meesters hebben, maar, als flaaven, blijven zij toch altijd aan de . JII.D.IV.S. • Kb gril-

Sluiten