Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

—: 392 yy»

Die uwe zuster breidt! j . .

Kust zacht, geliefde en edle Vrouw!

Gij leeft in aller hart!

Uw roem is Joor uw,kunst gevest —

Uw' kunst — die de eeuwen tart!

Rust zacht ! . . . . mijn zwakke zangeres'

Bezwijk: voor zulk een (lag!

Elk dichter, door natuur gevormd,

Wenkt U op' d"oordee!sdag ,

Om , met U, Gods Voorzienigheid

Te danken voor de gunst,

Welke ieder edle dichter voelt,

«j 't oefnen zijner kunst! —

Bl. v. ±

Sluiten