Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

—( 404 >

itoort, 7.0 (treek ook dit onze Eigenliefde , omdat wij ons verblijden , zo veel inzicht , wijsheid en ondervinding te bezitten , waardoor wij in (iaat zijn , de nietigheid der menfchelijke geneuchten te kunnen ontdekken. De zedenpreekcnde grijzaard verheft zich zeiven even zeer op zijne verachting der waereld, als de jongeling op zijne vatbaarheid voor de geneuchten des Ieevens. 'Er is niet ééne gewaarwording , bij de geheele menfchelijke natuur , met welke de Eigenliefde het gevoel van vermaak niet verbinden kan: toorn , ergernis , wraakzucht , zelfs de treurigheid , hebben heur vermaak, Wie onder de zom der aangenaame gewaarwordingen, op deze aarde , flechts de geheel reine en onvermengde telt , die maakt zijne reekening geheel verkeerd , en gaat de aangenaamfte oogenblikken van zijn leeven, met achteloosheid , voorbij.

Sluiten