Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

—( 4H )-

een Kind in zijne vroege jeugd valfche, fchaadelijke begrippenen gevoelens, zo als, bij voorbeeld, de vrees voor fpooken eiz., dan is het voor zijn geheele leeven oninoogliik, dezelven uitterooien. Eveneens is het met het goede gelegen. Zo niet zekere gevoelens van liefde , fchaamte enz. het kinderlijk hart vroegtijdig worden ingedrukt , dan is het dikwerf niet meer mogelijk , hem dezelven inteboezemen. Even zo is de richting en rteikte der neigingen en driften eene zaak, welke in de eerfte jaaren gefchiedt. Heeft het Kind gebrek aan goede driften, en zijn daartegen verkeerde neigingen en begeerten reeds in zijn hart geworteld, dan is, naderhand, gewis alle moeite vergeefsch , om het goede te herftellen, het verkeerde te verbannen. Hoe algemeen, echter, is niet onder Ouders de ongelukkige waan, dat ,men met Kinderen niet eerder beginnen moet, dan vóór dat zij wat ouder worden? Hoe gewoon is het, dat zij niet eerder om de eigenlijke zedenlijke opvoeding hunner Kinderen denken, dan vóór dat zij reeds in den grond bedorven. zijn ? En dan klaagt men over het lastige der opvoeding 1 Dan klaagt men, dat men noch met goedheid, noch met Haan iets vorderen kan ! Ach! Zij, die de jonge plant hebben laten vergroeien, hoe kunnen zij eifchen, dat de vrucht op haaren tijd zal riipen.' Waarlijk, geloof mij , mijn Vriend , reeds zeer vroeg, als het Kind leert lopen, en zomtijds nog vroeger, moet gij inet uwe opvoeding beginnen, wanneer gij God behaagen , en u zei ven en uwe Kinders, eu door hun den burgerftaat gelukkig wilt

maa-

Sluiten