Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

~C 432 >-

ftel haarer aandoeningen, neigingen en handelingen zich daartoe alleen bepaalt; dat zij al hec andere, haaren plicht als huishoudfter , echtgenoot en moeder, uit het oog verliest; de huislijke uitgaven welhaast grooter maakt, dan de inkomften ; zich zelve en haaren Man in fchulden fteekt, en, in plaats van haaren Kinderen eene eenvoudige opvoeding te geven, welke hen aan fpaarzaamheid , huislijkheid, orde, arbeidzaamheid en befcheidenheid verbindt, dezelven evenzeer in verftand , fmaak , ja in hun hart zelfs bederft, eu dus rampzalig medewerkt tot eene meer en meer algemeen heerfchende verbastering. Mijn* Waardfte, hoe vuurig zal ik God danken, wanneer ik befpeure, dat mijne ernftige waarfchuwingen hieromtrend bij u van invloed zijn, en dat gij, naar plicht en geweten , u zelve daadelijk onderfcheidt van alle die beklagenswaardige Vrouwen, welker ligtzinnigheid en onkunde allen, die haar omringen, rampzalig maakt! — wanneer ik befpeure, dat uw verftand boven alle de kinderachtigheden der buitenfpoorige mode-zucht verheven zij, en dat gij u alleen beijvert, om waar geluk rondom u te verfpreiden, en daardoor bij God en alle verftandigen geacht en bemind te worden !

Ja, ook dan eerst, mijn' Dochter, zult gij u die waare minzaamheid, die echte goedheid van hart, welke zich zelve altijd gelijk en onuitputbaar is, dat uitnemend fieraad van het vrouwelijk charakter, kunnen eigen maaken, welk ik, te vooren, als eene vijjde hoofddeugd vorderde.

Tot

/

Sluiten