Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

srC 458 )-

lecirifeerd worden , indieryoege, dat men allengskens en met omzichtigheid de eleftrieke kracht vermeerdere.

4. Wanneer men voor de eerftemaal electrifeert, beflrijkt men , met de veêr van een pen , de neusgaten van binnen, gelijk mede de flaapen van 'thoofd. Deze wrijving moet telkens herhaald worden , ook aan de tong, bijaldien zulks immer mogelijk zij. Men kan zich hiertoe bedienen van allerleie geeftige wateren, 't zij uit aromatieke planten geftookt, gelijk de Melisfe , Lavendel , Moederkruid enz.; 't zij uit fterke kruiderijen , als Peper , Muskaat

1 Kaneel bast enz. , met fterke brandewijn gedistilleerd. Ook kan men hiertoe deze en gene olieè'n gebruiken van eenen fterken en doordringenden reuk, gelijk , bij voorbeeld , de zogenaamde Oleum DippeHi, of wel de Kamfer , in Wijngeest ontbonden, vlug Loogzout enz.

5. Om zonderlinge toevallen vóórtekomen , kan men , geduurende en na het electrifeeren, het ligchaam wrijven met een wollen of flanellen lap , of t>ok wel meteen warm bed-laken.

6. Het Hoofd des Overleedenen moet , geduurende deze geheele bewerking , tegen een kusfen rusten , indiervoege, dat hetzelve een weinig hooger, dan het overige van 't lijf , ligge.

7. Men kan ook, in den mond of neus, verfche lucht inbrengen , door middel van een kleene buis of pijpje, waardoor men blaast : — een middel , 't geen bij vermeende geftorven perfoonen dikwijls van het beste gevolg was.

S. Wan-

Sluiten