Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

—( 467 )—

tsr zee weggenomen. Maar nu —■ het examen! *—• Doch ook al geene zwaarigheid! Fluks wordt iemand opgezogt, die gevaaren heeft; men doe: onderzoek naar hetgeen bij die gelegenheid gevraagd wordt; men koopt aanftonds het boek, waarin het examen gevonden wordt; men leest en leert zoo veel van buiten, als omtrend vereischt wordt. Nu vordert het beloop van zaken, om dienst te nemen, 't zij naar Groenland, wanneer men flechts voor 40 menfchen te zorgen heeft, of ook wel, ten oorlog, of naar Oost- en Westindiën, om als tweede of derde Meester te dienen: men doet één, twee, of meer reizen, naar dat men gelukkig is in het geld winnen. Zodra men een ftuivertje bij den anderen heeft , koopt men, op het een of ander Dorp, een Chirurgijns-winkel, en — men wordt Meefter Chirurgijn! 't Is waar, men vordert op zommige plaatzen nog een examen: maar, hoe dikwerf gebeurt het , dat zij, die examineeren . niet veel meer weten , d m die geëxamineerd worden? — behalven dat de rneefte examens ten behoeve van de beurzen der AmbachtsFfeeren of Schouten verdrenken. — Ondertusfchen, de nieuwe Efculaap is 'er door, en tevens gevestigd. Aanftonds begint hij allerleie voorkomende inen uitwendige ziekten en gebreken te behandelen. Is 'er eene zwangere Vrouw, in of na de Verlosfing, die zijne hulp zoekt , hij neemt haar met ongelooflijke ftoutheid onder handen , offchoon hij nimmer in de gelegenheid was, om eene Vrouw of haare gebsekin te leeren kennen ; veel min , om ze te beha-celen : doch geene zwaarigheid ! hij heeft een

boek ,

Sluiten