Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

~( 48S )~

•4>

Leert dan, edle Stervelingen!

Leert op 't land verheven zijnl Mort niet over aardfehe rampen:

De aar,de is geene rampwoestijn!

<>

Deugd vindt — ook in haaren proeftijd -»

Zaligheden om zieh heên: Tuurende op het fchoon der Schepping,

Vindt zij roozen op haar' treên !

Zulk een ltille plechtige avond

Schenkt der ziel de reinfte vreugd,

Doet den boezem teder zwoegen, En verdubbelt de geneucht.

Hier, van alle zorg ontflagen, Zijn mijn' traansn zaligheid: Ieder wordt een dankbaar offer, Dat voor s'Hemels liefde pleit!

<>

Almacht! — mag mijn s'Ieevensavond Schittren, met zoo fchoon een gloor;

Breek dan, fpoedig, uur van fterven — Spoedig voor Themire door!

Sluiten