Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B IJ DRAGEN

TOT HET

MENS CHELIJK GELUK,

I.

waarschijnlijke oorzaag

der

DROOMEN, (Férv. van bl. 106. — Brief aan de Schrijvers."}

WtsicucLc Heeren)

Ik las, met genoegen, uw Stukjen: over de DrtBpien; vergunc mij, daarover een paar woorden aau* temerken.

Ik geloof, dat de ftudie van otis welven zeker nog te weinig rang bij deri denkenden waereldburger verworven heeft, om die vraagen, met grond, optelosfen, welken door u, als zoo veele gevolgtrekkingen, de eene van de andere, worden aangevoerd. De wijsgeer zoude, op uwe wijze voordredeneerende, een foliant kunnen vol fchrijven, zonder iet wejtendiijks bepaald te hebben. De werkingen der ziel

HI.O.VI.S. Kk *»

Sluiten