Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 5cö )-

hoe veel genoegen het ons voorheen verfchafte, toen wii, in lijden zijnde, medelijden vonden bij anderen ; of uit eene verborgen fijmpat'ietifche beweging onzer zenuwen; of uit andere oorzaaken: dit althands is zeker, dat dezelve Coin mij zoo eens uittedrukken) eene zoete fmart is , welke ons eigen lijden zelf doet vergeten, als wij aan andere ongelukkigen denken; bijzonderlijk, als wij in onze lotgevallen eenige gelijkheid aan de hunnen .ontdekken.

Ik ben 'er nogthands verre af, om deze verftrooijing van gedachten, door lijdende voorwerpen, buiten ons veroorzaakt, voor de eenige reden dezer gewaarwording van bevrediging en vertroosting in onze eigen rampen te houden. Eene geestlijke kracht, gelijk de ziel des menfchen is, wordt door jéoo verbaazend veele inwendige wijzigingen geleid en veranderd, 'dat, mijns oordeels, de Geestkundige, zeer zelden, met volle zekerheid zeggen kan: dit, en flechts dit alleen, is de reden van dit of dat verfchijnzel.

Wanneer wij anderen nevens ons ongelukkig zien, kunnen ons de volgende, of dergelijke, voorftellingen, of donkere denkbeelden, meer of min bevredigen en opbeuren. Bij voorbeeld: dat het een of ander ongeluk ons niet alleen, of minder, dan anderen, treft; dat deze of gene verkeerde beöordeeling der menfchen- van onze daaden, deze of gene vcröngelijking, ons niet alleen overkomt; dat wij, bij ongelukkige menfchen, het medelijden met onzen nood en onze ellende " fterker zien werken; dat

groo-

Sluiten