Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

~C 552 )-

welzijn der Maatfchappije zoo wenschlijke en hoogstnoodzaaklijke , hervorming der Jooden onmooglijk blijft , zolang de veelvuldige onderdrukkingen aanhouden,, waaronder dit Volk zugt , en waardoor de werkzaamheid van hetzelve nedergeflagen , ja alle gevoel van eer en braafheid in zijn' boezem verflikt wordt. Hoe wil men trouw en eerlijkheid verwachten van eene 'natie , die men, op allerleie wijzen , plaagt , en tot ontrouw verleidt , om niet te zeggen , noodzaakt , door aan dezelve alle bronnen van beftaan toetefluiten , uitgenomen den koophandel , welke , uit aanmerking van veele dingen, voor de Jooden , veel meer aanleiding tot bedrog oplevert, dan voor Christenen ? Hoe kan men liefde en achting verwachten van eene natie , aan welke men zoo veele duidelijke en beflisfende blijken van haat, althands van onverfchilligheid, geeft? Hoe kan men deugd verlangen van een Volk , welk men in het aangezicht veracht, voor ondeugend en fchelmsch ^itkrijt , en aan welk men geene de allergeringfte deugd toevertrouwt? Zouden , vraag ik, de beste menfchen , onder de Christenen , wanneer zij zoo behandeld werden , als de Jooden helaas 1 behandeld worden, niet even flecht worden, als zij? Nog eens; — hoe kan men den Jooden misdaden verwijten , weiken zij uit nood begaan moeten , naardien men hen met lasten drukt , hen buiten de mooglijkheid fluit , om op eene eerlijke wijze aan de kost te komen , en hun geene middelen overig laat , om voor de opvoeding hunner Kinderen , en voor derzelver befchaaying , behoorlijk te zorgen. Laat men

huil

Sluiten