Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-( 5°7 )-

de, Slaaf floeg; de doodftraf werd gefield op den voorbedachten moord eenes Slaafs, en een kerfpel-belasting uitgefchreeven, om oude en heerenlooze Slaaven te onderhouden.

Bij eene, in Maij gehouden, Kerkvergadering in Schotland, werd mede de zaak des Slaavenhandels op het tapijt gebragt; elk ftemde de onmenschlijkheid diens handels toe; dan, ten aanzien der voorgeftelde middelen ter verzachting, ontftonden hevige gefchillen. Een deel der Vergadering wilde den Koning; een ander echter, aan het Parlement, eenvoorftel desaangaande overhandigen. Beide meeningen waaren bedenkelijk. De eerfte, wijl het onördenlijk is, den Koning eene zaak voortedragen, welke, ten gelijken tijde , door de rechtbank der Natie onderzocht wordt; de laatfte, wijl zij het hooge Geeftelijke Gerecht van Schotland nadeelig febeen, te meer, daar men vooruit zag, dat de fchrijver des Pdrlements alleen het voorftel voorlezen , en vervolgends hetzelve als een onnut papier ter zijde leggen zou; men befloot derhalven , dat het genoeg ware, in de aSten der Kerkvergadering, derzelver oordeel over dit onderwerp op dusdanig eene wijze nederteftellen.

„ De algemeene Vergadering gelooft, verplicht te zijn, als Menfchen, als Christenen, en als Leden der Schotfche nationaale Kerk, haaren afkeer te verklaaren van eenen handel, welke zo zeer ftrijdig is met de rechten der menfchen , zoo wel, als met het menfchelijk gevoel; daarbij boezemt de algemeene Vergadering haaren ernftigen wensch uit, dat de wijsheid en bermhartigheid der wetgevers ten bene hun-

Sluiten