Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 575 )-

vloeken, zugten, en weeklagten, die hij zich op den hals laadde, volgen hem na.

De Vrouw. Zoo veel te beter! — Zie dan toch dit leeven als een heeten oogst-dag aan! — Daarop fmaakt de rust zoo goed; en namaals duurt de rust van eeuwigheid tot eeuwigheid!

De Man. (legt sicA wederom neder) Amen! je hebt gelijk, Vrouw. Laten zij het bed nemen, de onfteiflijkheid kunnen zij mij doch niet ontnemen! Slaap wel!

De Vrouw. En de'Vorst en de Schout zijn ook onlterflijk. — Goeden nacht! Ach! morgen wenichen wij ons dien op den grond! —

Sluiten