Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 579 )-

de Vrouw. „Hoe komt gij te LondenTnt? de Man. Da: de Hertog — ging de Vrouw voord - de bewerker van ons geluk is? ... dat Hij mij fchreef, dat ik allerfpoedigst te Londen komen moest , omdat mijn Oom , die met ons huuwlijk te onvreden was , hem op zijn doodbed . . . hier is het papier . . . een' annuïteit van 100 Pond 'sjaars ?" De eerzuchtige, gevoelige Randall begreep oogenbhklijk het geheim. „ Ach , Mij lord!" riep hij uit m de grootfte aandoening „ Welnu," hernam de Hertog, „ laat het testament zo zijn: wij zullen op de gedachtenis van den Oom eens drinken." - De Oom was waarlijk overleeden, maar de erfenis was eene verdichting.

XL

Sluiten