Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-co-

ons overè'enkomftig dezelve, te gedragen*, waaruit derhalve het verftand wederom befluit , dat men naar genoegzame krachten moet omzien , waardoor dit gebrek kan verholpen worden; welke krachten , gelijk wij naderhand zien zullen , in zoodanige voortellingen , die wij beweeggronden noemen, bevat zijn. — 9.) Eindelijk , dat wij, in weerwil van al ons poogen naar het genot van beftendig genoegen , nogthands aan menigerleie lijden en bekommernisfen , onvermijdlijk, zijn blootgefteld: weshalve ons verftand eiscbt , dat wij ons kennis verwerven van het geen ons in dit lijden kan troosten en bevredigen.

$. 4-

Het ftreeven naar gelukzaligheid brengt dus van zelf voord een ftreeven naar kennisfe van zaken, en wel naar eene kennisfe van zoodanige dingen, welken waar en duidelijk zijn , en aangaande welker waarheid wij ons volkomenlijk kunnen gerust ftellen. — Geene gelukzaligheid is 'er derhalve mooglijk , zonder waarheid.

S- 5-

Waarheid is onontbeerlijk: i.) Als eene bevrediging van eene behoefte onzer natuur, welke zich tot kennisfe van zaken, en bijgevolg van waarheid , uitftrekt, en vooral dan naar dezelve onvermoeid uitziet , wanneer zekere kundigheden , welke op ons geheel invloed hebben , reeds onder een

volk

Sluiten