Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< h >

Door de oefening van dit laatstgenoemde vermogen, om ,naamlijk, de verkregen denkbeelden te overpeinzen , worden de dankbeelden eigenlijk Begrippen. Een begrip is zodanige voorftelling eener zaak, door welke wij dezelve van andere dingen onderfcheiden. Zinlijke begrippen zijn voorftellingen van eene zinlijke zaak.

§• 15-

Hoe meer wij in eene zaak opmerken, b. v., hoe meer groote en kleene deelen, eigenfehappen en betrekkingen; hoe meer wij de bijzonderheden van elkander onderfcheiden, het zij door inwendige kenteekens, of door uiterlijk onderfcheid van plaats en tijd; des te duidelijker, des te beftendiger, en, gevolglijk , des te nuttiger zijn onze begrippen , zo met opzicht op het gebruik der dingen in het bezige leeven, als met opzicht op de bepaaling van onzen wil en onze gevoelens.

§• itf.

De twee volgende regels kunnen wij, ui: het gezegde, afleiden: —

1.) Tracht, zo veel gij kunt, duidelijke en vaste begrippen te verkrijgen , aangaande alle die dingen, welken op uwe bezigheid, op uwe vreugd, of op uw lijden, en op uwe voornemens, eenigea invloed hebben.

2O Na:r-

Sluiten