Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C «5 )-

2.) Naardien dit niet gefchieden kan , zonder veel opmerkzaamheid in het overpeinzen van uwe denkbeelden aantewenden ; vermijd derhalve air, wat deze uwe opmerking kan hinderen , als, b. v., heftige bewegingen van de zinnen, weelderigheid van de verbeelding, welke gewoonlijk daardoor ontftaat, wanneer wij te veel ledig zijn, en daardoor de verbeelding te ijdel en los laten werken.

s-17.

Het vermogen, om zich duidelijke begrippen te vormen, en meerder begrippen te omvatten, noemen Wij verftand. Ten dezen aanzien, zijn de menfchen ook zeer Verfchillende. Hoe meer duidelijke begrippen iemand hebbe; hoe grooter de maat van duidelijkheid zij; hoe gemaklijker en fpoediger hij dezelven bekome, en hoe meer begrippen hij te gelijk tan overzien; des te grooter is zijn verftand.

* Aanmerking. Zij, die Kinders opvoeden, moeten hen dit vermogen der ziele vneg leerett oefenen , door hen te gewennen, in iedere zaak, hoe langer hoe meer en meer te onderfcheiden,

%. 18.

Hierbij heeft de mensch nog een vierde vermogen, dat naamlijk, dour 't welk hij zich de onderfcheiden deelen, eigenfchappen en betrekkingen, welken «ij in eenig voorwerp heeft opgemerkt, afzonderlijk,

op

Sluiten