Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op zich zeiven, kan vertegenwoordigen, en met bijzondere naamen te kennen geven, zonder aan zulk een voorwerp zelf meer te denken. Dit noemt men let vermogen, om afgetrokken denkbeelden te vormen. Zoo bemerk ik, b. v., aan eenen appel, dat hij zoet, zappig, en goed van fmaak is, en kan mij eene voorftelling, in het afgetrokken, maaken van zoetheid, zappigheid en fmaaklijkheid, zonder verder aan den appel te denken.

§. 19.

Dit vermogen is de grondflag Van den rijkdom der menschlijke kennisfe. Het Helt ons in ftaat, om algemeene begrippen van zaaken te verkrijgen, waar. ctoor wij, onfeilbaar, veele dingen, op éénmaal, kunnen overzien, welken ons verftand afzonderlijk niet zou kurtnen vatten. Wanneer wij, naamlijk , bemerken, dat deze afgetrokken vertegenwoordigingen van eigenfchappen aan meer voorwerpen gemeen zijn, Zö leeren wij, hierdoor, ons geheele zoorten, of wijzen, der zaaken, op éénmaal te gelijk, vertegenwoordigen. Zoo heb ik, bij voorbeeld, een denkbeeld van zeker beest, welk ik eerst te voren zinlijk heb waargenomen. Ik herinner mij, dat het blaffen konde. Ik zonder nu dat blaffen, in mijne gedachten , af van het overige, welk ik aan dat beest vond, en verkrijg een algemeen denkbeeld van een' hond. Ik zie, dat dit beest vier pooten heeft; dit denkbeeld van vier pooten, zonder ik wederom af, en verkrijg het algemeen begrip van viervoetige dieren. Ik be-

vin-

Sluiten