Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„ Zoo waar is het, dat'er in die toeftanden zelfs, welken ons de allerfchriklijklte dunken te wezen, zo wel van de zijde van het natuurlijke gevoel , als, van den kant van het zedenlijke , zekere fchaadeloosftellingen ia de natuur gevonden worden, welke verwonderenswaardig zijn."

Dusverre de Heer van Goens. — Ik twijfel geen oogenblik , of wij zouden de gemaakte aanmerking, meestal, zien doorgaan, indien wij meer naauwkeurige berichten hadden van den Maat zulker ongelukkigen; het zij door hun zeiven, wanneer zij gelukkig herfteld zijn ; het zij , door zoodanigen , wier zaak het is , hen te bezoeken , en hun geneesmiddelen toetedienen , of op eenigerleie wijze, daaglijks, met hun tc doen te hebben.

B 3

Sluiten