Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zicht en hart, door de aanlokzelen der nieuwe üfe reld, doorgaands te ras bedorven zijn, en waarvan een groot gedeelte enkel door gierigheid beheersehc wordt; zullen dezen alleen over de belangen van bnze, in banden gekluisterde, Natuurgenooten ulN fpraak mogen doen? Zal elk ander Nederlander, hoé zeer ook de ftem van het geweten de voorlchriften der eeuwige rechtvaardigheid bij hem aandringt, moeten zwijgen en verdommen, op de machtfpreuken, welken de oor- en ooggetuigen van het lot der Slaaven, die tegelijk derzelver uitzuigers en kwelgeesten kunnen zijn, hem daaromtrend overfehrijven* Neen! Wij weten, dat God Blanken én Zwarten l beiden tot Menfchen gemaakt heeft; dat hij genen niet aan dezen , gevolglijk ook dezen niet dan génen, onderworpen heeft. Meer behoeven wij niet; om eene dienstbaarheid, welke gedwongen is; welke van Ouders op Kinderen overgaat; Welke van dé haatdijkfte onderfcheidingen verzeld, en vruchtbaar li m treurige gevolgen; welke 'smenfchen lot, zowel aan de willekeur van een' Nero, als van een' Titos overgeeft, te verwenfehen en te beftriden; Aan al 't overige, wat in de Piantagien gebeurt, ligt ons niet gelegen.

3.) De zachtheid, waarmede zommigeSlaaven-Heeren deze ongelukkigen behandelen, is, wel op zich 2elve, zeer prijswaardig, en verdient met openbaare eereteekens te worden aangemoedigd en vergolden. Maar, kan zij immer eene genoegzame verdeédiging of vergoeding voor het fchreeuwendst onrechï worden ? Zouden zij , als de flaavernij afgefchaf: E * Wierd,

Sluiten