Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f -C 80 )-

Plantagien door Negers alleen , zo als 't behoort en op het voordeeligst , kan verricht worden. Ik Ha4 deze beide Hellingen , zeg ik, toe ; niet, omdat ik van beiden, vooral van de laatflë, volkomen en door eigen ondervinding, overtuigd ben; Gode zij dank ! Ik heb de verblijven der flaavernij nooit van nabij of van verre gezien , en de Koophandel is het vak van mijne dagelijkfche beoefening niet; — maar, omdat ik , tèr verdeediging van mijne begrippen , deze beide Hellingen niet behoeve tegentefpreken. Ik vraage flechts , of de Perzoonlijke Vrijheid daarom minder een recht van alle menfchen, en dus ook van onze Neger-Slaaven is? Of het ons immer kan vrijftaan , de onvervreemdbaare rechten van den Naaften , onder welk een voorwendzel ook , te vernietigen ? Of wij, ons zulk eene buitenfpoorige vrij. heid omtrend anderen aanmatigende, niet tevens van alle zekerheid omtrend onze eigen rechten afzien, en dezelven aan de gierigheid en heerschzucht van elk, wien 't last, dezelven te baate te nemen , ten prooie geven ? Althands ik zie niet , waarom de Beheer fchers van Algiers , Tripoli, en zoortgelijke roofnesten, minder gerechtigd zouden zijn , om ons en onze kinderen tot Slaaven te maaken - indien zij flechts bewijzen kunnen, dat zij, tot het verrichten van hunnen Landbouw, en tot den arbeid op hunne Galeien, de Christen-Slaaven even weinig ontbeeren kunnen , als wij de Negers op onze Plantagien. Wij kunnen ons toch op dezen geen grooter recht aanmaatigen , dan wij aani genen in hetzelfde geval over ons toeftaan willen. Barbari nos fumus Barbaris.

Ik

Sluiten