Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 82 ■>-

tergende wreedheden en afperfingen, voor eeuwig van zich vervreemd hebben. Veele grond - eigenaars in de nieuwe waereld mogen billijk zeggen: Onze Vaders hebben gezondigd , en wij dragen hunne ongerechtigheden. Dan , hieruit volgt tevens, dat de flaavernij der Mooren, in veele Colonien, (in hoe verre deze aanmerking op de onze kan toegepast worden , bellis ik niet) een dubbel kwaad is, zijnde naamelijk, eene krenking van 'sMenfchen heiligst Natuur - recht, en tevens een droevig uitwerkzel van roof, trouwloosheid en verwoefting.

3.) Te zeggen, dat de Negers, met naar onze Colonien overgevoerd, en aldaar tot een' nuttigen arbeid gedwongen te worden , eene wezenlijke weldaad genieten , dewijl zij in, hun geboorte - land , met de onuitfpreeklijkfte ellenden worftelen, en zonder dit vertier , een onvermijdelijk gevaar zouden lopen , om of door gebrek, of als flachtoffers der ongebondenheid, erbarmelijk omtekomen , ( * is niets anders , dan eene bedekking der misdaad , welke de Godheid hoont. Deze verzachting van het Slaavenlot is geen bewijs , dat Ne'érlands Koop-belang, vrijelijk, op de flaavernij onzer Natuurgenooten ge-' bouwd mag worden : maar, het is enkel een blijk van Gons gunftig aandenken aan deze deerniswaardige flachtoffers van gierigheid en overdaad. God alleen weet gebeurdtenisfen , welke den mensch een heilloos lot voorfpellen, in bronnen van zegen te

ver-

(*) Zie ter gemelde plaatze bladz. 368, 369.

Sluiten