Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III.

Over de

MODEZUCHT,

ig di OPVOEDING van JONGE KINDEREN.

D.

neiging tot nieuwheden en veranderingen heeft ook, bij eenige Geneesheeren , ingang begonnen te maaken, zodat elk, bijna, zich een bijzonder leerftelzel over deze en gene onderwerpen vormt, zonder naauwkeurig te overwegen, of eene zuivere theorie en waare ondervinding, dit zijn gevormd leerftelzel onderfteunen. Uitgezochte en door anderen genomen proeven zijn niet zelden voor hun onwraakbaare bewijzen ter navolging, zonder dat geen, hetwelk zij nalaten, vooraf behoorlijk te onderzoeken , en dit navolgen noemt men dan: ,, het verder uitbreiden der kunst, zonder bij het oude te blijven ffaan" Het gaat hier dus, gelijk met meer andere zaaken; men vervalt van het een uiterfte tot het ander; men ziet gebrekkige deelen in het oude, en daarom verwerpt men het geheel, en neemt te gelij. ker tijd, blindeling en gretig, nieuwheden aan, die G 5 niet

Sluiten