Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-( "9 3-

zaak , dat niet bepaald kan worden, dan door de rechten van een tweeden.

Daar wij nu niet voordbrengen, of liever, niets dan leevenlooze dingen kunnen vormen , zo is het nutteloos , om van de rechten van het voorwerp, die de onzen zouden kunnen bepaalen , eenige melding te maaken. —

Deze grondflag van het recht heeft , behalven dat, tot onze vraag geene betrekking. Men verftaat de woorden verkeerd , als 'er gezegd wordt: De Vader geeft het leeven aan het Kind. Hij kan het leeven eigenlijk niet geeven : het leeven te fchenken valt onder zijne macht niet; en dus kan dit hier niet in aanmerking komen. Het is gewoonlijk niet toetefchrijven aan de toegenegenheid des Vaders voor zijne toekomende Kinderen , dat hij aanleiding tot hunne geboorte geeft ; daarbij is het ongerijmd, zich te laten voorftaan, dat men dankbaarheid en rechten kan vorderen van een vermaak, hetwelk wij ons zeiven verfchaft hebben, en zomtijds, gaarn , nog duur genoeg betaalen willen.

Ik zal van de rechten , die de Moeders in dit opzicht betreffen , ter zijner plaatze fpreken.

II. Een tweede grondflag van het recht beftaat in de Sterkte. -

Dit recht kan, bij gebrek van eenig ander, tusfchen wezens plaats grijpen, waarvan de een met reden begaafd, en de ander van dezelve ontbloot is. Geen andere grondflag van het recht kan 'er tusfchen zodanige wezens gefield worden , en zo men dezelven niet H 4 vol-

Sluiten