Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-( 157 )-

overtevaaren. Dit Zwellendam beftaat uit j huizen , buiten de overal verfpreid liggende Landhoeven, waarvan het grootfte huis door den Landdrost bewoond wordt , die het geheele Oostlijke deel dezer Volkplanting beftuurt. Verder, bereiken wij het Rietdal en ontmoeten hier het eerfte timmerhout, dat nu omtrent 50 uuren van de Kaap wast , in het Grootvaders-Bosch , en alleen door de houthakkers der Regeering, voor rekening van de Compagnie, bewerkt wordt. Hier woont ook een bediende der Compagnie , die , boven alle de lnwooners, alleen het rech» heeft, om het vee van de Hottentotten , voor een geringen prijs, intekoopen. Het beftaan der lnwooners, alhier , beftaat het meest in boter, waarvan ie» der boer wel 2 a 3000 ponden , jaarlijks , aan de Kaap , en , om de 2 of 3 jaaren , 8 of to Osfen en Koeien aan den Slachter kan leveren. • De Karro Landen of zuure velden, die hier beginnen , en zich nog wel 40 uuren Noordwaards uitftrekken, zijn meer dor en droog , en dus niet zo goed voor het Hoornvee, maar wel voor de Schaapenteelr. Een goede boer kan voorde flachterij, zomtijds, wel 100 fchaapen in 't jaar opbrengen , waarvoor hij den prijs van 6 tot 8 fg. het ftuk ontvangt. Meer Oostwaards , vinden wij het Houtriquas- land, wel bewaterd, van goed land en van bosfchen wel voorzien , en de Zee naderende, vindt men de Mosfelbaai; de nuttigheid , welke deze Baai zou kunnen aanbrengen , noopt ons , dezelve eens van nabij te zien. Deze Baai ligt op de Zuiderbr. van 33 gr. 12 min., is veel aan de Oosten-winden blootgefteld, doch zoude

Sluiten