Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-( 16-8 )-

Men kan mij hierop tegenwerpen, dat deze fchepen, door de pasfaai- wind gedwongen, op hunne terugïeize, zulk een- grooten hoek moeten omzeilen, dat zij wel 6 weeken onderwegen kunnen zijn; dit is waar, doch de menigte van goederen, die in zulk een vaartuig kunnen gelaaden worden , kan deze ïwaarigheid en reis - kosten weder dubbel vergoeden: en, geliefde de Ed. Compagnie tot deze vaart haare eigen fchepen al niet te gebruiken, laat zij dan, flechts vrijheid geven , dat de Kaapenaars zeiven, z vaartuigen aanleggen, die, onder betaaling van zekere recognitie, dezen handel op hunne eigen kosten drijven: ik rwijfel geen oogenblik, of dit belangrijk doel zou welhaast bereikt worden. Eindelijk, welk een ongemeen voordeel zou de handel aan de Kaap. niet genieten, ir,dien de Ed. Compagnie, eenmaal in het j«ar, aan dén dezer vaartuigen vrijheid gaf, om tot het haaien van Slaaven (een noodzaaklijk kwaad in onze Colonien!) naar Madagascar overtefteken, en, indien men , bij een vruchtbaar jaar en overvloed van wijn, brandewijn en graanen, dezelfde vrijheid had, om een tochtje naar Bourbon en Isle de France te doen?

Ziet daar, mijne Heeren, de verbeteringen, voor welken deze zó fchoone en belangrijke Volkplanting inded-aad vatbaar is. De Oost-Indifcke Compagnie, fchoon Vorften gebiedende, kan toch, als Koopman, of eene maatfchappij van Kooplieden, befchouwd, bet nimmer ten kwaaden duiden, dat men eenige aanmerkingen maake op hen, aan wier beduur derzei ver ■^ezrttingen vertrouwd zijn, en onpartijdig eenige ver-

Sluiten