Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

—( 170 >

Jijke Oost-Indifche Maatfchappij, dien ingang zuilen vinden, welken het gewicht der zake vordert, terwijl daardoor mogelijk, bij den thands kwijnenden ftaat van Koophandel en Fabrieken hier te land, nieuwe bronnen van welvaard zouden geopend wor den. — Wij bevelen ons ernftig in des Schrijvers voordduurende correspondentie.

VIII.

Sluiten