Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEDACHTE^

OVER DE

ZORGLOOSHEID,

Z!anneer.ik dS 00^^er mij flaa; V/anneer g «e«elve vesuge op de„ gelukkigen en genisten ftaat,

kan7 kh,dSlleid °P het la»d ^«gr,

b denk"' ? fpaaneD ~^id, als ié bedenk dat d.e zalige tijd heengefneld is, en nimroer za wederkeerpn t i r, de „aruur T befchouwde ik niets in

verwe ren O °m «

verwetken. Om vergenoegd te wezen, had ik geene

vergezogte en duurbetaalde vermaaken nodig: de een

voudige vrolijkheid -der landlieden verrukte mij; ik

maande dat 'er geen middel ware, om den a W

genoeghjker doortebrengen , dan het uitgeven 1

feitjes .ofhetrpeelenophetganzenb^ J .

firee.ende beguicheling. waaröm heeft eene onvriend

^ *«* voor uwe lagchende £££

gelchoven? _ rv,nr„jo .. ... , , rcfeu

w r,.. J " ^-voort gij mij niet meer, er

^S 8t °US CharakT —^^rw^;

^ naar1

Sluiten