Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< m >

vermids, buiten dat, de bijzondere leden geene de minfte verzekering van hunne rechten en belangen hebben zouden.

Ziet daar, zo ik het wel hebbe, de twee vereenigde grondüagen der rechten, in den ftaat der Natuure en Maatfchappije.

Het ware nutteloos, wanneer men ftilzwijgende verbindtenisfen wilde uitdenken, om den grondflag tot eenige willekeurige rechten te leggen , en dezelven aan één of meer leden overtegeven. De Souveraine macht beftaat niet anders, dan in de vereeniging der bijzondere machten, en het zoude zeer moeilijk vallen, om te zeggen, tot in hoeverre, en onder welke voorwaarden, dezelve vervreemdbaar is, en aan iemand buiten het geheele ligchaam van de Republiek kan in handen gegeven worden. Waar is de mensch, zo hij zijne gezonde reden bezit, en zijne vrijheid weet te waardeeren, die de volgende verbindnis zal willen aangaan : Wij zullen ons beiden te zamen verbinden ; gij zult bevelen en ik gehoorzaamen ; gij zult met mij naar welgevallen leeven, en ik zal mij onderwerpen; gij zult lieer en Meester en ik de Knecht zijn. — Neen: nooit zal een vrij en verftandig mensch eenige rechten over hem zeiven toeftaan , dan daar de voorrechten, welken hij verwerft, van eene gelijke waarde zijn; de krankzinnige en de flaaf kunnen geen verdrag maaken, welk in rechten geldt.

Deze grondbeginzelen komen mij onbetwistbaar voor, en ik zal van dezelven, bij de voorgeftelde vraag, gebruik maaken.

IM

Sluiten