Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 236" >—

laten geboren worden; of is het veeleer voor hun zeiyen. Wat wilt gij? Gij begeert zonder twijfel het geluk van uwe Kinderen. Dit zo zijnde, klaagt dan niet, dat de wetten hun geluk beöogen! Zij zullen het vrij gewisfer bevorderen , volgends een beredeneerd plan , dan Gij, volgends de onzekere inboezemingen eener veranderlijke liefde en geaardheid.

Het is gemaklijk, om, naar deze grondbeginzelen,. alle de vraagen te beflisfen , welken men over de rechten der Vaders en der Maatfchappij zou kunnen voordellen. \k zal mij hiermede verder niet ophouden: ik had geenszins ten oogmerke, een volmaakt Wetboek te fchrijven , maar alleen de grondbeginzelen te verzamelen, die zouden kunnen dienen , on het te maaken: en daar het, door mij gedelde, eenvoudig beginzel op alle gevallen kan worden toegepast; daar het, op billijkheid en recht gegrond, aan geene tegenfpraak onderhevig is , mag ik mij geruscJijk vleien , de voorgenomen taak te hebben voldongen.

|H.

Sluiten