Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 245 )-

den naam krenkt, zijn hart verpest, zün geheele beftaan rampzalig maakt , voor U het overreedend middel zijn , om alle mogelijke toegevendheid te bezigen , en, de uitkomst uwer aanhoudende poogingen met gelatenheid te verbeiden. - Ja, Mevrouw ! geloof ons , uwe vreugd zal , bij een gewenscht herfrel,die van den lijder nog ver, zeer ver overtreffen: 'c is den Hemel alleen bekend, welk een uitmuntend hart hij dan eerst aan den dag zal leggen , dat totnogtoe buiten kracht en werking was : - ja, dan zult Gij , in Hem, eenen Echtgenoot vinden, die ij dubbele vergoeding zal fchenken voor het aangedaane leed: - Gij zult U bnuitfpreeklijk gelukkig achten dat Gij een' ellendigen gered, misfchien eenen Hemel'

ling gevormd hebt! Behoeven wij hier ren

flotte nog bijtevoegen, dat Gij, met zoo veel oplettendheid , toezicht, toegevendheid, liefde, gel'atenheiden geduld, een bijzonder voorwerp wordt, in' wien God zelf zijn behaagen vindt, terwijl de redding eens ongelukkigen de belofte heeft der zali. Sendfte goedkeuring.

bb Schrijvers.

iV.I'.III.S.

TV.

Sluiten