Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C S95 )-

Itet op het gindfche graf, eenrflttl nw jongfle , "e rCIgnm flaapt daar hMst MwetcDde ^ ^f,

Oe DU trast oP 't gebeent, cn men vergeetj & Mnj| Dat ge immer Koning waart.

Oe donder rolt door 't zwerk- hoort a

- .. , , or" gmds de orkaanen ftormen;

Gebiedt hen , ftil te 7iin i c,„i.

! re zijn! — Stelt grenzen aan den dood! —

Ach, Vorften, ons Scliik — i-i „„. i»i

g«iJK — ja, ons gelljk _ ma!lr. worme„, _

Pon — God alleen is groot!

OP bladz. 62 reg. 6 v, o. ftaat uitflag, /,„ mi.fiag

Sluiten