Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■K ti6 )-

2. Dat gij, door uithuizig te zijn , door een fpeel* en fpil-ziek gedrag, door eene wellustige, losfe en Wulpfe leevenswijs, die verplichtingen geheel uit het oog verliest, en uw geheel huislijk geluk verWoest.

3. Hoedanig uw gedrag behoort te Zijn , als gij aan die betrekkingen, volgends uwe onvermijdelijke verplichtingen, zult beandwoorden. -

Dan, eer ik daartoe overga , moet ik ook aan U, Jongelingen en Ongehuuwden, het fchaadelijke van ondeugd en wangedrag voordellen. —

Houdt toch vooral uwe beftcmming in het oog, en legt in uwe jeugd zulke gronden, waarop het gebouw van/uw tijdelijk geluk moet gevestigd worden! — Verzuimt niet, om, in uwe lentedagen, zulke fchatten voor den geest te vergaderen, die u in den winter uwes leevens tot ziele-voedzel kunnen verftrekken! De Roos bloeit wel fchoon,

en verfpreidt lieflijke geuren; maar één ftortregen of felle ftorm doet haar zodanig buigen, dat het deeltje breekt, en de geheele verwelking volgt. — Slaat den weg der deugd in ! — Raadpleegt in alles Gods woord! — Kent Hem, die de Opperbeduurer van alles, en dus ook van uwe lotgevallen is, in alle uwe wege'i: Hij zal u op den rechten weg leiden , wiens einde eeuwige vrede is. — Welken zijn toch, de gevolgen der aardfche, der onbedendige, der dartele vreugd? — Immers geene andere, dan een ledig hart en naberouw, dat onophoudelijk aan den wortel van vergenoegen knaagt. - Het zoude dwaasheid zijn, der Jeugd geöorlofde vermaaken te willen

out-

Sluiten