Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

—C 343 ;t-

4. Deze vreesachtige, wantrouwende en fombere; treurig-ziende gefteldbeid, en bet verlies der natuurlijke gevoelens van waarheid , eere en deugd, worde door de ten uiterften ftrenge , onnatuurlijke weiten en ftrafFen, en de angstvallige vertooning, welke elfc eene» omringt, nog meer bevorderd. Nadien de Des¬

poot

voorfchreven, moesten dezen insgelijks zeiven eerst innemen opdat ..ij derzei ver werking aan hun zien kon. v,yage d'o' Rington I. 20S. 107. «e Koning van SUm laat niemand in zijn paleis komen, die gewaapend is; zijne eigen wacht is daar zelve ongewaapend. I„ zijn eige„Iijk vertrek komen niet dan Vrouwen. Wie flechts, zoo nabij het paleis, een i'naphaan af leluet , dat de Koning het hooren kan , heeft het leeven ver fceurd. De la Loubiere. I. 3r<5.

Iiim?nVln <l£ PlrfiSan,H zie Chard.n II. 2o8. III. I3. Inhee hjfflrafluk gerecht ontvangt de, befchnldigde, tot eene vriendelijke welkomst, voor dat hij verhoord wordt , eer. dragt Ihgen 3\ 1ebuhr verhaalt, (Re!ze jj na) djt) gcdlmremie zijn ^ Wilf te Scbhas, de StgUrbeg aldaar, een broeder van Kïrim Eh4n-, twee flaehters , die Hecht, vleesch verk,.st hadden bü de ooren aan eenen paal fleren, en hen zoo den ganfche, namiddag deed. Haan. Bij die gelegenheid liet hij bekendï ken , dar alle de Hachters , die zieh voorda-m aan dezT™- ^ zouden fchutdig maaken . door midden S^ZtSt

mg , dat hu alle de genen, die hem in zijn gebied eeni» Ih zouden doen, het hoofd zou doen afflaan. 'J,l ya ^ K a e mpfe r uit.iruklijk, wordt bij de misdaad niet óp de„ honger of minder trap van boosheid , maar enkeI de overttedmg van het Keizerlijk beve, gezien. A«e misdaaden worden

«I°0zTd'eTT t0Crn,ing hl'"re"- '"^ b eii^en en zfmZ °' hUnn° Moed—""ten en vrienden V 11' t 1 .m"eten Zï mït hun b|oed onderfchrii^n —,■ Eu nog achten z, i„ ms niet, wanneer ^ «J

dee-

Sluiten