Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

~r 347 )-

vr emden^e ,« 2aaken p dje Iand Zelfs de hardheid en gefirengheid, met welke deT« gens tegen eenen Verheids-perfoon geftraft worden' belet met d« 'er niet even Z00 vaak, j., nog m er' dan in andere ]anden, gelogen wonk'^ -«bedriegers de be!eefde Cfe/zj/ Clderd de berichten van A —<r, algemeen bekend Z door meer getuigenisfen bevestigd. Van ae reiziger, rchrijft Kaempfer CM), ^r, ,i, „ij .. ■>• » Z1J nemen,

•K H geven ; 21] mergelen „it , als zij genadig

«itdeelen- z.j onderdrukken, als zij met ticels en waardigheden veradelen. Zij verbinden,, door me -gvuld.ge lastige zoorten van genadebetoon^ ,

de

(***) De la Louiüere I. iö3. „„7 T„v„n„ *8; ontafctamd eenigen der natuurUjkfte „JeTn va7r.1t? heul, welke betrekking hebben op zinlükheW ™ T ,Cefd" anderen. Zie p. i74. 1 zinlijkheid en achting jegens

IJ. 409. Hetgeen Kaempfer hle> van n .

gefcmedenis van den grooten AURUNG z ", ' h''","'1*

«n tijdgenoot en perfoonlijk Lekende*

Je a n d'Orington, in zijne Rei.wl •• • PPER »

word, Hij liet ééns alle M/TL^ISr*'

-Odigen hetwelk hij hun geven wilde Z ' veSelf *~

ten getale, en werden heerlijk onthaald. Tol^ 1'° f00'

den nemen, liet hij hen niet gaan, voordat hii h

meuwe kleederen befehonken hLt, in p,a'S de n T °°k meC

«et welken zij bedekt waren. Alhoewezf nu deze T '

«en weigerden, daar warenechter r^Z^ZT^'

Aa a

Sluiten