Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-c 36+

naame Mannen zijn afgebeeld; terwijl zij over zich zeiven zeer vergenoegd zijn, wanneer zij eene juiste gelijkenis van het oorfpronglijke, dat zij trachten aftebeelden , voordbrengen. Een weltrelfend navolger is zeker een' middenmatigen lof niet onwaardig; maar een oorfpronglijke verheven Genie zal zich met den lof van een' goed navolger niet tevreden houden. Overtuigd van zijne eigen fterkte, verfmaadt hij het navolgen, waar hij zelf kan voordbrengen, en veracht, datgeen aftebeelden, wat hij uit zich zeiven kan overtreffen.

Navolging, van wat aard ook, (de navolging der natuur alleen uitgezonderd) verkort het vermogen van den geest, die zijne eigen bekwaamheden verwaarloost, welke, door oefening, fchoonheden zouden voordgebragt hebben, die nu onder de flaavernij der navolginge als begraven liggen.

Een oorfpronglijke Genie , in plaats van angstvallig de voetftappen zijner vooVgangers natevolgen, flaat een' anderen weg in; hij doorkruist het veld der verbeelding, en van alles, wat hij op zijn eigen weg ontmoet, verzamelt hij de ftof, welke hij noodig heeft tot het daarftellen van zijne charakters, die, gelijk zijn eigen Genie, den hoogften trap van oorfpronglijkheid ten toon fpreiden.

'Er zijn drie onderfcheiden zoorten van charakters, in welker uitvinding en voorftelling de oorfpronglüke Genie zich in haare grootheid zal ontdekken; fchoon in allen niet even gelukkig.

Het eerlté zoort, hier te noemen, beftaat in wezenlijke menfchelijke charakters , zoals die gevonden

Sluiten