Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-( 3So )-

drongen? Heerfch ik dan nu enkel over verraaders? Of hadden de ellendigen geene waapenen , geene handen meer? Wierp zich niemand op den weg dez&j dolzinnigen ?

Mathilde. (xagt.)

Mooglijfc gefchiedde het ; doch ik, die nu geheel buiten kennis op den grond nederlag, weet niet, hoe het verder met mij toeging. Eerst na twee uuren , kwam ik hier, op dit bedde, weder in het leeven terug.

EéN* der Kamerjuffers.

Wij waren, edel Graaf! allen met de Prinfes bezig; eene algemeene verbaazing over zulk een ongehoord fchouwfpel maakte de aanfchouwers roerloos: alles fchreide, alles Haarde. Een paar oude Krijgers, welken de hand aan hem wilden leggen , verwondde hij met zijn zwaard, en de overigen maakten gewillig ruimte voor hem.

Baldewijn.

6 Dien eerloozen, die aan een Meisjen, — en bij alle heiligen, aan welk een Meisjen! — gewelddaadig de handen flaan konde! Mathilde! uwe eer zal herfteld worden; gezuiverd met het bloed des fnoodaards en met het bloed van allen , die hem verzeilen. Met deze mijne hand wil ik zijne floten in brand fteken, zijne Vafallen nederhouwer;; ik zal niet eer rusten , voor ik den weg tot zijn eigen hart gevonden heb. Voor de oogen van al het Volk befchimpte hij u, voor de oogen van Europa zal ik hem ftraffen; en keert dit zwaard, eenmaal uitgerukt, in zijne fcheede, voor ik hem gedood, of gelijk

Sluiten