Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ix.

Aanspraak van b r ü t ü s vóór den SLAG bij PHILIPP1.

P

VJfij, die, fchoon't Godendom zelfs haare zij Verlaat, De Deugd en Vrijheid mint, nooit haar belang verraadt, Op U is thands het oog van 't groot heelal gcflagen ! Wen 't niet uw vuist verhoedt, moet alles kluisters drageni 't Volk volgt Antonius, dien 't knielend hulde biedt: Maar neen : — zoo laag een Volk zijn Rome's braaven niet!... 'Er heerscht geen' vuige ziel bij hen, die 't land beminden: Rome is, waar helden zijn, in U alleen te vinden! Nu ftraalt de groote dag, het uur van vrees en hoop, 'tWelk hier de Vrijheid vest, of haar voor eeuwig floop'!—. Dat Rome, vaak zo trotsch op uwe veldbanieren, Zou thands bezwijken? — Neen! Leert allen zegevieren! Verwint Gij! — Doeh, zo 't lot zich tegen ons verklaart, Sterft vrij! — De flaavernij is, Edlen! ons onwaard! —

Sluiten