Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 415 )-

haarer kunne is; — zij bemint die , als den é*énigen weg tot waar geluk, en omdat ellende de zekerfte opwachtfter eener Vrouw zonder deugd is; _ zij bemint die, omdat dezelve dierbaar is aan haare waarde Ouderen. Deze denkbeelden bezielen haar met eene zekere mate van geestvervoering, verheffen haare ziel , en doen haar alle ongeregelde lusten te onderbrengen.

Van iemand, die niet tegenwoordig is, fpreekt zij altijd met omzigtigheid , bijzonderlijk van haare Vrouwelijke Bekenden. Zij heeft opgemerkt, dat de Vrouwen genegen zijn , om van die genen , welke van haare eigen Sexe zijn, met kleenachting te fpreken, terwijl zij, in dit opzicht, met meer billijkheid ten aanzien der Mannen handelen. — Sophia fpreekt nooit van Vrouwen , dan alleen , om het goede , welk zij van dezelven weet , openbaar te maaken — van anderen zwijgt zij ftil. Zonder veel waereldkennis is zij opmerkzaam , verplichtend en bevallig in ajles , wat zij verricht. Een goed hart werkt meer voor haar uit, dan veele kunstfpreuken bij anderen. Zij bezit eene mate van welleevendheid, welke, vrij van gemaaktheid , voordfpruit uit eene begeerte, om te behaagen, en gevolglijk nimmer nalaat, haar behaaglijk te maaken.

Ee 4

1IL

Sluiten