Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-( 4i8 )-

dan de menfchclijkheid en de rechtvaardigheid. Een geboren Hollander kan geen ander belang hebben , en wel des te minder, als zijne voorouders door religietwist dat Koningrijk hebben moeten verlaten.

Laat mij dan eens de gronden van Mevrouw mogen toetfen. Haar Ed. houdt die Franfche Mademoifelles voor zoo kwaad; — vooreerst , — om de flegtheid van haar gedrag. — Nicht Amalia werd door het voorlezen van dartele Romans bedorven. — Hoe wordt dit voorbeeld bewezen ? — Maar , welaan , ik zal het eens toeftemmen , dat eene enkele Amalia dus bedorven zij: iets, waar van ik, voor mij , hoewel redelijk wel bekend in de waereld , geen voorbeeld weet; — Teraumo fterft aan de gevolgen des wellusts. Maar, wist Mevrouw zoo goed, als ik, hoe veele zulke ongelukkige meisjes, die het daarenboven dikwerf zeer behoeftig hebben , door dergelijke Te ra 'om o's gedebaucheerd worden, ik vertrouw , dat haar Ed. veeleer haren Neef, of KUinzoon , dan hare Gouvernante , bekeven zou hebben. Evenwel neemt dit mijn gezegde niet weg , dat niet eene enkele keer zoo iets zoude konnen gebeuren; maar dan nog blijft 'er voor zulke Gouvernantes veel veróiufchuldiging over. — Louije M. . . (dit, zo wel als H. . . . en P. . . , fchijnt een eigen naam van e.'diteerende perfoonen te zijn; is dat weldifcreetPj krijgt in hare M .demoifelle hare rivale.—

Waar, bid ik u, Mevrouw, is het toch gebeurd?

en, door wiens fchuld ? — dit zien wij niet; — is Heer ook misfchien inconftant geworden ? had zijn EJ. haar wel ooit recht bemind ? Of is veran-

de-

Sluiten