Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

—( 422 )—

Hetgeen nu volgt, is iets verftandiger. Ik heb 'ef alleen tegen, dat men door eene Gouvernante nooit, zo veel ik weet,'de kinderen laat onderwijzen in de grammaire, maar — in het converfatie Fransen, en goede polite manieren. En , hiertoe is niet alleen niet onnut, maar, volgends de leer der ondervinding, allernuttigst, dat zulke Mademoifelles zelve geen Nederduitsch fpreken. — Dan , over dit, gelijk ook over het vervolg van dien brief, wil ik thands niet fchrijven; mijn brief wordt anders te lang.

Laat mij bij dit alles alleen nog mogen voegen: — Mevrouw moet niet gedagt hebben om den Godsdienst. Zo 'er iets met grond regen de hedendaagfche yZwitzerfche, Duitfche en Franfche) Gouverneurs en Gouvernantes kan gezegd worden, dan is het dit, dat zij, of zeer ongodsdienfüg, of ten minften omtrend het Christendom geheel en al indifferent zijn. Dit weet ik van nabij. Deze tegenwerping, denk ik, dat vrij veel af zal doen. — Maar — Mevrouw moet insgelijks niet geweten, of 'er niet om gedagt hebben, dat dikwijls dan eerst Gouvernantes gegeven worden tan Dames, wanneer die reeds zich door de eene of andere faux pas, 't zij openliik , het zij geheim, bedorven hebben. Voorbeelden hiervan zijn bij de hand. — Nu is het immers de fchuld der Informatrice niet, zo hare eléve nie: deugdzaam wordt. —

Nog eens, Mevrouw kan niet verwachten, dat Meisjes van eenig fortuin hier naar toe zullen komen. Derhalven, kunnen 'er moreel geene andere

ko-

Sluiten