Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

442 )-

even zo hartlijk Item ik met u in , dat eene der rijkfte bronnen , waaruit de kinderbederfuunde voordvloeit, die is, dat Ouders in het bijzijn hunner kinderen zich niet ontzien , den teugel te vieren aan hunne lasterzucht , die ontfpruite dan ook uit welke oorzaak men wil ; dan , ik had gaarn gef wenscht;, dat UEd. dit in wat ruimer maat had betoogd.

Wij hebben, zo door uwe , als mijne , aanmerkingen genoegzaam gezien , welke fchadeliike uitwerkzelen de kwaadfprekenheid in da zamenleeving teweegbrengt. — Konden wij nu hun , wier organifatie daartoe geftemd fchijnt, flechts doen zien , dat wij hierover niets dan waarheden bijbragten , en dus, dat al ware het hun voor zich niet moogiijk , in dezen de plichten als Mensch, Burger c-n Christen, in het oog te houden, maar met veraaaking van dia allen , eene aandrift in hun bloed voelen, zoo fterk, als, bij eene omgekeerde vergelijking, de vrees voor het water bij een dollen hond is,dan behoorden zij nog een oud Neêrlandsch fpreekwoord te gedenken; naamelijk : „ Geen overfpeelfterzo groot, of zij wenscht om eene eerlijke dochter." —En dit doende zouden zij wel zorgen, in tegenwoordigheid hunner kinderen, delasterzucht bot te vieren, en anders deugdzaame harten optevullen , niet flechts met een verachtlijk denkbeeld tegen veele menfchen , dikwerf veel beter, dan hunse re onrecht alles bediiiende , en kwaadfprekende Papa of Mama, maar ook om hun te gewennen tot de niet min verachtlijke gewoonte, van leugens voordtebrengen, zodra deze maar dienen kunnen, ter be-

rei-

Sluiten