Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VII.

BEDENKINGEN

OVER BE

GESTELDHEID der SCHOUTSAMBTEN , op de Hollandfche Dorpen,

Mijne Heeren >

^/feii heeft voorlang onder de Geleerden getwist , hoe men de kwaade gebruiken en ondeugden het best zal te keer gaan en verbeteren; beweerende zommigen , dat zulks best gefchieden kan , door ze befyKiijk te maaken ; anderen, dat men ze zeer ernftig en zedig behandelen moet. Wie van beiden gelijk hebbe, neme ik niet aan. te beflisfen: fchoon i£. geloove, dat de aard der gebreken en ondeugden zeiven hierin een grooc onderfcheid maakt; doch dit te beöordeelen, is wederom ten uiterften moeilijk ; althands ik ben het langen tijd met mij zeiven oneens geweest, hoe ik zeker fchreeuwend kwaad bet best beftrijden zoude : de ondervinding alleen van het nuttig gebruik, welk men van uw Tijdfchrifc

maakt,

Sluiten