Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIII.

ZANG

AAN DE

ONSTERFLIJKHEID.

6Tijd.' te wrede tijd! waar fpoedt uw loop zig henen!

Ach!... tornaard voert ge ons heil op uwe wieken meê! Tc Bezoek U dan voor 't laatst, in treurige gepeinzen,

Uw' plekjes, die weleer dit hart Zo dierbaar waart! Ja, grootsch en plegtig bosch van ftatig ruifchendeeiken,

Aan wier bemoschten ftam 'k zo dikmaals nederzat! Waar vaak een dartle drom van ligtgewiekte Z,pbyr, ,

Op purpren fcbagten, ftaag al ftoeijend om mij vloog, Mij 't bloozend, warm gelaat met lauwe zugtjes koelde;

Ja, zwart, weergalmend woud! waar zijn uw zangen nu?

0 Te-

Sluiten