Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

0 ve'r

het VORMEN van den SMAAK,

1 n de

OPVOEDING der JEUGD. (Brief aan de Schrijvers , met het Andwcord.)

Mijne Heeren l

\_^we aanmerkingen over het lezen der Ouden (*), ik wil het niet ontveinzen , fcheenen, bij den eerften opflag van het oog , mij in zommige opzichten een weinig vreemd: dan , na een bedaard doordenken , erkenne ik gaarne, dat deze echter niet geheelenal ongegrond zijn; vergunt mij dus de vrijheid, U over het een en ander, hiertoe betreklijk, uwe gedachten te vraagen.

Dat eene onvetfc oonlijke onachtzaamheid, ten aanzien van het gebruik, hetwelk veele Jongelingen

van

(*j d. IV. bl. 302. tnz.

Sluiten