Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 515 5-

geneh, aan welken hun aller heil en welvaaren geheel toevertrouwd is, de opvoeding, het onderwijs hunner toekomftige medeburgeren , als eene zaak van het uiterfte belang , befchouwen! Verlichte, befchaafde lieden deragttiende eeuw! het vervult ons niet zelden met de fmartlijkfte aandoeningen van medelijden, dat een Griek, een Lijcurgus, U met recht doet bloozen (*). Dan, wij zwijgen, opdatwij misfchien geene aanmerkingen voordragen, welke hier of daar minder vleiende zouden wezen. — Het zal ons genoeg zijn, mijn Heer, ü aanleiding tot verder nadenken te hebben gegeven.

de Schrijvers.

(*) Zijne inftellingen zijn bij elk Gefchiedfchrijver te vinden, en dus onnoodig, alhier aantcvoeren.

III.

Sluiten