Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

—r 529 >

«ene zoort van mistrouwen gehad, en heb daarbij

door ondervinding geleerd, dat zulke lieden zelden de ftilzwijgendheid betrachten, welke tot eene vertrouwde en innige vriendfchap volftrekt behoort, en zonder welke de laatfte niet beftaan kan. Wijl een ieder van onze vrienden een recht op ons, hart fchijnt te hebben; zo ontdekken wij aan een ieder ligteliik, wat wij van anderen weten en denken. Komt daar vervolgends eene neiging bij. om den toon van het onderhoud aanteftemmen, dan geraakt het bloed in beweging, vtrrascht ons een vrolijke, praatachtige luim. Zijn onze gewaarwordingen voor onze aanwezende vrienden wat leevendiger , dan voor de afwezenden , dan blijft 'er niets in ons hart verholen , en wij brengen door ons geklap , waarbij wij anderszins niets kwaads in den zin hebben onze vrienden niet zelden in de ondangenaamfte verlegenheid.

Ons ontmoeten in het gemeene leeven veele voorbeelden van vriendfchap, waarvan ik flechts ée'n wil aantoeren. Wij vinden, naamlijk, dikwijls lieden, die, Bij de grootfte verfcheidenheid van charakter en wijze van denken, echter zeer warme vrienden ónder elkander z:jn, en dikwijls fchijnen dusdanige verbindtenisfen de duurzaamfte te zijn. Agatha is een ernftig, geiet, en voor nadenken berekende Vrouw, eene vernuftige Moeder, een* lievenswaardige Echtgenote, en verre verwijderd van alle gevoeligheid en buitenfpoorigheid. Haar gevormd verftand , dat reeds vroeg rijpte, heeft haar reeds voorlang doen zegevieren over de dwaasheden en

ij del-

Sluiten